นโยบายการใช้คุกกี้ บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด 

หลักการและวัตถุประสงค์

ด้วย บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“ท่าน”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึง ความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการปฏิเสธหรือลบคุกกี้

คุกกี้และการใช้งานคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข แสดงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน  ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของท่าน รวมถึงนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ การบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ และการตลาด โดยคุกกี้จะจดจำรูปแบบการตั้งค่า พฤติกรรมการใช้งาน การค้นหา ความสนใจ และข้อมูลอื่นๆที่เก็บได้จากการที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประเภทของคุกกี้

บริษัทมีการใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน เป็นต้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์นี้ได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
 2. คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชม การปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ได้รับความนิยม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
 3. คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ว่าท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง รวมถึงการจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เป็นต้น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง
 4. คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน เช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำข้อมูลการปรับแต่งการใช้งานหน้าเว็บไซต์  หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
 5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third Party Cookies)
  ในบางกรณี บริษัท ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ท่านควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้
  เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้
การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านโดยอาจเลือกปฏิเสธคุกกี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยคลิก ตั้งค่าคุกกี้

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดเข้าชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ